Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činností na měsíc září 2017 - 4. oddělení

10. 10. 2017

Plán školní družiny 4. oddělení – září 2017

 

  • Poučení

Poučení žáků o chování a bezpečnosti ve školní družině, školní jídelně a při vycházkách. Seznámení s vnitřním řádem školní družiny.

  • Společenská výchova

Povídání si o slušném chování a chování k sobě navzájem. Jak se chovat v přírodě, jakna veřejnosti apod.

Znát a dodržovat zásady osobní hygieny a stolování.

Správné zacházení s pomůckami, stavebnicemi a hračkami školní družiny.

  • Projekt kamarádství                                                                   

Cílem je naučit se vzájemně respektovat. Aby nám všem bylo spolu dobře, abychom uměli být spolu ne jen vedle sebe. Učit se být tolerantní, ohleduplní a myslet na ostatní. Učit se pěstovat přátelství na hlubším základu, ne jen na tom, že jsme v jednom oddělení a „jsme si přiděleni“.

  • Dopravní výchova

Správné přecházení přes vozovku. Seznámení žáků s pravidly pro chodce.

Základní pravidla silničního provozu – naučit žáky základním značkám, které se nacházejí v okolí školy.

  • Výtvarná výchova

Můj nejhezčí zážitek z prázdnin. Výtvarná technika dle vlastního výběru a fantazie.

  • Pracovně – technická činnost

Výroba vlaštovek z barevného papíru (stříhání, lepení, obkreslování šablonek).
Výzdoba družinové sítě.

  • Tělovýchovná činnost

Tělocvična - vracečka, míčové hry, soutěže s různým sportovním náčiním.
Každý den je spojen s pobytem venku. V případě příznivého počasí využíváme školní zahradu, kde máme různé průlezky, klouzačku a lanovou dráhu.

 

 

 

Vychovatelka 4. oddělení: Eva Kulmanová