Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činností na měsíc září 2018 3. oddělení

11. 9. 2018

Plán činnosti na měsíc září 2018 - 3. oddělení

6. 9. 2018

 

Společenská výchova

·        Poznáváme nové spolužáky – seznamujeme se s novými spolužáky. Pomáháme jim s orientací ve škole, školní jídelně a v družině.

 

·        Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem.

 

·        Poučení žáků o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně se seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.

 

·        Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

 

Různé činnosti

·        Výtvarná a pracovně-technická činnost                                                                            

Malování různými technikami. Nejhezčí zážitek z letních prázdnin, podzimní ovoce a zelenina, houby. Ochutnáváme plody podzimu. Výroba papírového ovoce 3D technikou.

 

·        Dopravní činnost                                                                       

Cesta do školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, důležitá  telefonní čísla pro přivolání pomoci.

 

·        Tělovýchovná činnost                                                                            

Míčové, pohybové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně. Různé soutěže na průlezkách, opičí dráha.

                                      

Vychovatelka 3. oddělení: Ivana Ratkovská