Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činností na měsíc září 2018 - 1. oddělení

3. 9. 2018

 

Plán na měsíc září 2018– 1. oddělení

Společenská výchova

  • Naše škola není bludiště -poznáváme naší školu, zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.

 

  • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem.

 

  • Poučení žáků o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.

 

  • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických  návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

 

Různé činnosti

  • Výtvarná a pracovně-technická činnost                                                                            Malování různými technikami. Nejhezčí zážitek z letních prázdnin podzimní ovoce a zelenina, houby. Výroba jablíček a hrušek (trhaná technika).

           Jablíčkový den.

 

  • Týden s "Večerníčkem"                                                                                                           Malování, čtení, vyrábění. Na závěr projektu Večerníčkova stezka - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí – Pohádkový rej v malé tělocvičně.

 

  • Dopravní činnost                                                                                                                                                                                Bezpečná Cesta do školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku základní pravidla silničního provozu, důležitá  telefonní čísla pro přivolání pomoci.

 

  • Tělovýchovná činnost                                                                                                                                                                                             Míčové, Pohybové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně.                                               

                                      

     Vychovatelka 1. oddělení: Lenka Purašová