Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti na měsíc září 2017 - 1. a 2. oddělení

2. 10. 2017

 

Plán na měsíc září 2017 – 1. oddělení

 

Společenská výchova

  • Naše škola není bludiště - poznáváme naší školu,zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.

 

  • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem.

 

  • Poučení žáků o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně se seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.

 

  • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

 

Různé činnosti

  • Výtvarná a pracovně-technická činnost                                                                                                                                      Malování různými technikami. Nejhezčí zážitek z letních prázdnin, podzimní ovoce a zelenina, houby. Výroba jablíček(trhaná technika). Jablíčkový den. Výroba deštníků(3D)

 

  • Týden s Večerníčkem                                                                                                        Malování, čtení, výrábění. Na závěr projektu Večerníčkova stezka - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí Pohádkový rej v malé tělocvičně.

 

  • Dopravní činnost                                                                        Cesta do školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, důležitá  telefonní čísla pro přivolání pomoci.

 

  • Tělovýchovná činnost                                                                                                       Míčové, pohybové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně. Různé soutěže na průlezkách, opičí dráha.

                                      

Vychovatelky 1. oddělení: Lenka Purašová, Ivana Ratkovská